เกาะช้าง

2 คืน

 • ดำน้ำดูปะการัง 5 เกาะ
 • ที่พัก 3-4 ดาว
 • อาหาร 4 มื้อ รวมดินเนอร์ซีฟู้ด
 • ดำน้ำดูปะการัง 5 เกาะ
 • ที่พัก 3-4 ดาว
 • อาหาร 4 มื้อ รวมดินเนอร์ซีฟู้ด

ราคาเริ่มต้นเพียง

2,990

บาทต่อท่าน

2 วัน 1 คืน

เกาะช้าง

 • ดำน้ำดูปะการัง 5  เกาะ
 • ที่พัก 1 คืน โรงแรม 3.5 ดาว ติดทะเล
 • อาหาร 3 มื้อ รวมดินเนอร์ซีฟู้ด

2,150 บาท

ต่อท่าน

3 วัน 2 คืน

เกาะช้าง

 • ดำน้ำดูปะการัง 5 เกาะ
 • ที่พัก 2 คืน โรงแรม 3.5 ดาว ติดทะเล
 • อาหาร 4 มื้อ รวมดินเนอร์ซีฟู้ด

2,990 บาท

ต่อท่าน

4 วัน 3 คืน

เกาะช้าง

 • ดำน้ำดูปะการัง 5 เกาะ
 • ว่ายน้ำกับน้องช้างกลางป่า
 • Stand Up Paddle Board
 • ที่พัก 3 คืน โรงแรม 3.5 ดาว ติดทะเล
 • อาหาร 5 มื้อ รวมดินเนอร์ซีฟู้ด

5,690 บาท

ต่อท่าน

ทัวร์แบบหมู่คณะ สัมมนา

เกาะช้าง

 • เดินทางเป็นหมู่คณะมากกว่า 10 ท่านขึ้นไป
 • ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ
 • ที่พักโรงแรม 3.5 ดาว ติดทะเล
 • อาหารทุกมื้อ รวมดินเนอร์ซีฟู้ด
 • ไกด์ทัวร์ มีประสบการณ์

ราคาเริ่มต้นเพียง

1,990 บาทต่อท่าน